Mobile Logo

Mobile Logo

Независим прокурор ще може да проверява Главния прокурорНезависим прокурор ще може да проверява и разследва Главния прокурор на Република България, при това без да го информира за това до момента на завеждането на съдебното дело. Това са реформите, които са по идея на министър Данаил Кирилов и бяха анонсирани на днешното заседание на кабинета. Те са в отговор на препоръките на Венецианската комисия. Във фокуса на разследващия прокурор, който ще бъде избиран от Прокурорската колегия във ВСС за срок от 7 години, биха могли да бъдат и заместниците на главния обвинител. Промените дават пълномощия без ограничения на ръководителя на Инспектората на Върховната касационна прокуратура, но само при съмнения за извършено престъпление и необходимост от започване на разследване срещу магистрати. Правителството налага и текстове, с които се засилва отчетността за дейността на главния прокурор. Според тях първият обвинител ще докладва в Народното събрание поне един път годишно, а пред членовете на парламентарните комисии ще бъде задължен да се явява на всеки три месеца. 

Венецианската комисия прие преди ден препоръки към България. Те отчитат решимостта на българските власти за промени и предпоставиха мерки и корекции в законодателството, които да гарантират ненамесата на Главния прокурор по преписки, които се отнасят до него. 

Публикуване на коментар

0 Коментари