БНТ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 20 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


 

НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година. С предоставените средства ще се разплатят натрупани просрочени задължения за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 година. Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще. Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги. Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

Публикуване на коментар

0 Коментари