България внася 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на ЕС за Сирия
НЮЗ БГ РЕПОРТЕР 

Правителството реши България да внесе 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз за Сирия. Разходите в размер на 75 000 евро (146 687 лева) се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. Регионалният доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза допринася за съгласуван и засилен отговор на сирийската и иракската кризи и на масовото разселване, свързано с тях. Фондът обединява все по-голям дял от помощта на ЕС за региона в единен, гъвкав инструмент, насочен към посрещане на потребностите на бежанците, на вътрешно разселените лица и на завърналите се по домовете си.

Публикуване на коментар

0 Коментари