About / За нас

The News BG Reporter e медийна платформа за независима журналистика, създадена от Иван Върбанов през декември 2014 г.

Нашето портфолио:

The News BG Reporter | online media https://newsbgreporter.com/

The News BG Reporter | Tumblr: https://newsbgreporter.tumblr.com/

PRESS BG NEWS AGENCY  https://pressbgnewsagency.alle.bg/

Списание "БЪЛГАРСКА ОПЕРА" https://spisanieoperabg.alle.bg/

За контакт: newsbgreporter@gmail.com.

Всички права са запазени.

- - - 

The News BG Reporter is a media platform for independent journalism, established by Ivan Varbanov in December 2014.

Our portfolio:

The News BG Reporter online media https://newsbgreporter.com/

PRESS BG NEWS AGENCY https://www.pressnewsagency.info/

BULGARIAN OPERA Magazine https://spisanieoperabg.alle.bg/

Contact: newsbgreporter@gmail.com.

All rights reserved.

Публикуване на коментар

0 Коментари