Показват се публикациите с етикет ВСС. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет ВСС. Показване на всички публикации

ВСС ДА ИЗЛЕЗЕ С МЕРКИ ПРОТИВ КОВИД 19, ПОИСКА ИВАН ГЕШЕВНюз БГ Репортер
9 април 2020 

Главният прокурор на Република България Иван Гешев поиска от Прокурорската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет приемането на решение за налагането на мораториум до края на 2020 г. върху актуализирането на основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, на съдебните служители в Прокуратурата на Република България, както и да се дадат препоръки на административните ръководители на органите на съдебната власт за ползването от магистрати и служители на платения годишен отпуск по време на извънредното положение. 

 „Разрастващата се пандемия от COVID-19 изисква вземането на всички необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качеството на живот в страната. Настоящата безпрецедентна ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата, водеща неизбежно до негативни икономически последици. Значителността им за страната вече наложи актуализация на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Изпълнението на мерките по време на извънредното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпълнението на бюджета и ще има за последица финансова нестабилност във всички сектори, включително и след овладяване на заплахата от пандемията. Тези обстоятелства изискват от нас финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, аргументира предложенията си главният прокурор Иван Гешев. 

 В тази връзка главният прокурор отправя предложения до Прокурорската колегия, която след разглеждане и произнасянето й на 08 април 2020 г., да ги внесе като извънредна точка в дневния ред на Пленума на ВСС на 09 април 2020 г., както следва: На основание чл.30, ал.2, т.10 от ЗСВ, ВСС да вземе решение да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения на лицата по чл.29, ал.2, по чл.51, ал.1 и ал.2, и по чл.218, ал.1 от ЗСВ. Същото да важи и за основните месечни работни заплати, определени от 01.01.2020 г. с Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и за основните месечни работни заплати на съдебните служители, определени от 01.01.2020 г. с Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл.30, ал.5, т.5 във вр.чл.341, ал.1 от ЗСВ. На основание чл.30, ал.2, т.20 от ЗСВ, ВСС да отправи препоръки към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията си по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 г. 

 „Висшият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпълнението на бюджета на съдебната власт и за даване на принос в усилията на българската държава за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици от разрастващата се пандемия от COVID-19“, посочва още в предложението си главният прокурор Иван Гешев.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ НА АНДОН МИТАЛОВНюз БГ Репортер
18 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за налагане дисциплинарно наказание на Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избра чрез жребий – Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия Висшия съдебен съвет за дисциплинарен състав, и определи за докладчик Атанаска Дишева.

Съдeбнитe кaдрoвици oткaзaхa преди дни дa ce прoизнecaт пo иcкaнeтo нa прaвocъдния миниcтър Дaнaил Кирилoв Митaлoв дa бъдe увoлнeн и му пoиcкaхa дoкaзaтeлcтвa, чe cпeцcъдиятa e извършил тeжкo нaрушeниe. Миниcтърът нa прaвocъдиeтo внece в края на изминалата седмица дoпълнeниe към иcкaнeтo cи. Cпoрeд Кирилoв, рaзрeшaвaйки нa рaзcлeдвaния зa шпиoнaж прeдceдaтeл нa движeниe "Руcoфили" Никoлaй Мaлинoв дa пътувa дo Мocквa, зa дa пoлучи нaгрaдa oт руcкия прeзидeнт Влaдимир Путин, Aндoн Митaлoв e нaрушил cлужeбнитe cи зaдължeния, c кoeтo e нaкърнил прecтижa нa cъдeбнaтa влacт.

САЩ обявиха публично, че уличават съдия Андон Миталов в корупция и му налагат забрана за влизане в страната, както и на семейството му, а правосъдният министър депозира  доказателства по случая. Данаил Кирилов счита, че всеки изложен мотив в искането за дисциплинарно уволнение е обосновано и подплатено с конкретни материали от преписката, която е образувана при проверката на съдия Миталов от Инспектората на ВСС.

Независим прокурор ще може да проверява Главния прокурорНезависим прокурор ще може да проверява и разследва Главния прокурор на Република България, при това без да го информира за това до момента на завеждането на съдебното дело. Това са реформите, които са по идея на министър Данаил Кирилов и бяха анонсирани на днешното заседание на кабинета. Те са в отговор на препоръките на Венецианската комисия. Във фокуса на разследващия прокурор, който ще бъде избиран от Прокурорската колегия във ВСС за срок от 7 години, биха могли да бъдат и заместниците на главния обвинител. Промените дават пълномощия без ограничения на ръководителя на Инспектората на Върховната касационна прокуратура, но само при съмнения за извършено престъпление и необходимост от започване на разследване срещу магистрати. Правителството налага и текстове, с които се засилва отчетността за дейността на главния прокурор. Според тях първият обвинител ще докладва в Народното събрание поне един път годишно, а пред членовете на парламентарните комисии ще бъде задължен да се явява на всеки три месеца. 

Венецианската комисия прие преди ден препоръки към България. Те отчитат решимостта на българските власти за промени и предпоставиха мерки и корекции в законодателството, които да гарантират ненамесата на Главния прокурор по преписки, които се отнасят до него. 

ВАС отмени санкцията на КЗК към МузикауторРешение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) от 7 ноември 2019 г. постанови отмяна на наложената от КЗК санкция на Музикаутор. В решението се посочва, че сдружението на авторите, композитори и издатели не е нарушило закона, не е възпрепятствало стопанската дейност на БНР, а с действията и бездействията си БНР и Министерство на културата са допринесли за възникналата криза.

От Музикаутор припомнят, че допреди три години БНР заплащаше едва 1% от субсидията си за музикално съдържание, което съставляваше над 50% от неговата програма. Със сключения договор от юни 2017 г. възнагражденията за използването на авторския труд нараснаха до по-справедливи нива.

"Защитата на интелектуалната собственост в България е труден и бавен процес. Не в тази посока бе поведението на БНР в разгара на спора. Ръководството се възползва от националния ефир, като се отразиха приоритетно позициите на БНР, но не и тези на Музикаутор. БНР включително упражни натиск върху множество автори да предоставят безвъзмездно своите произведения. Музикаутор ще се бори подобни практики да останат в миналото. Доколко отношенията между двете организации вече са стабилни и еволюират в защита на европейските норми и ценности ще проличи, ако настоящата новина бъде обективно отразена и от националното радио", посочват в свое изявление до медиите от сдружението. 

Окончателното решение на ВАС можете да бъде видяно на сайта на ВАС тук.

Пленумът на ВСС избра Иван Гешев за Главен прокурор


Нюз БГ Репортер
Пленумът на Висшия съдебен съвет след изслушване на кандидата и проведено явно електронно гласуване с 20  гласа „за“ и 4 гласа „против“, на основание чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, избра Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България.
Пленумът на ВСС незабавно ще изготви и изпрати предложение до Президента на Република България за назначаване на избрания кандидат, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Кандидатурата на прокурор Гешев бе предложена от членовете на Прокурорската колегия, след проведени консултации с Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България за определяне на критериите относно личните, професионалните и моралните качества, които кандидатът за главен прокурор трябва да притежава.
Иван Гешев получи безпрецедентна подкрепа от магистрати, професионални и научни организации, органи на изпълнителната власт и представители на академичната общност. Във Висшия съдебен съвет са получени 73 становища и позиции в подкрепа на  кандидата или с призив за провеждане на процедурата в съответствие със закона и без поддаване на опитите за вмешателство. 
В продължение на 6 часа кандидатът отговори на повече от 100 въпроса, зададени писмено от неправителствени и съсловни организации, както и на въпроси от членовете на Висшия съдебен съвет - Йордан Стоев, Георги Кузманов, Пламена Цветанова, Севдалин Мавров, Вероника Имова, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Светлана Бошнакова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, председателят на ВКС Лозан Панов и главният прокурор Сотир Цацаров.
Пленумът на Висшия съдебен съвет повече от два часа обсъжда кандидатурата на прокурор Иван Гешев. Становища относно притежаваните професионални и нравствени качества от кандидата, управленската му компетентност, представената Концепцията за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България и изслушването му, изразиха членовете на Висшия съдебен съвет Боян Новански, Евгени Диков, Даниела Машева, главния инспектор Теодора Точкова, Даниела Марчева, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Калина Чапкънова, Олга Керелска, Георги Кузманов, Красимир Шекерджиев и Гергана Мутафова.
Кандидатурата на прокурор Гешев бе подкрепена от Боян Новански,  Евгени Диков, Даниела Машева, главният инспектор Теодора Точкова, Даниела Марчева, главният прокурор Сотир Цацаров, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и  Гергана Мутафова.
В своите изказвания те посочиха, че Иван Гешев е автентичен представител на професионалната общност с чувство за принадлежност към нея; преминал през всички нива на прокуратурата, като преди това е бил следовател; притежава високи професионални качества, административен опит и визионерство; отговаря на допълнително зададените критерии за профила на главния прокурор, определени от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България; излъчва институционално доверие и се ползва с доверието на прокурори, следователи, магистрати, съдебни служители. Главният инспектор Теодора Точкова се позова на резултатите от проведената Комплексна планова проверка на Специализираната прокуратура през 2016-2017 г., като акцентира върху създадената организация на работа и постигнатите резултати, въпреки високата натовареност на прокурорите и следователите, които са работили при сериозен кадрови дефицит.
В съответствие с Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, решението на Пленума на ВСС за избор на главен прокурор на Република България ще се публикува незабавно на интернет сайта на ВСС, заедно с протокола от заседанието.