Показват се публикациите с етикет Иван Гешев. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Иван Гешев. Показване на всички публикации

ВСС ДА ИЗЛЕЗЕ С МЕРКИ ПРОТИВ КОВИД 19, ПОИСКА ИВАН ГЕШЕВНюз БГ Репортер
9 април 2020 

Главният прокурор на Република България Иван Гешев поиска от Прокурорската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет приемането на решение за налагането на мораториум до края на 2020 г. върху актуализирането на основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, на съдебните служители в Прокуратурата на Република България, както и да се дадат препоръки на административните ръководители на органите на съдебната власт за ползването от магистрати и служители на платения годишен отпуск по време на извънредното положение. 

 „Разрастващата се пандемия от COVID-19 изисква вземането на всички необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качеството на живот в страната. Настоящата безпрецедентна ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата, водеща неизбежно до негативни икономически последици. Значителността им за страната вече наложи актуализация на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Изпълнението на мерките по време на извънредното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпълнението на бюджета и ще има за последица финансова нестабилност във всички сектори, включително и след овладяване на заплахата от пандемията. Тези обстоятелства изискват от нас финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, аргументира предложенията си главният прокурор Иван Гешев. 

 В тази връзка главният прокурор отправя предложения до Прокурорската колегия, която след разглеждане и произнасянето й на 08 април 2020 г., да ги внесе като извънредна точка в дневния ред на Пленума на ВСС на 09 април 2020 г., както следва: На основание чл.30, ал.2, т.10 от ЗСВ, ВСС да вземе решение да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения на лицата по чл.29, ал.2, по чл.51, ал.1 и ал.2, и по чл.218, ал.1 от ЗСВ. Същото да важи и за основните месечни работни заплати, определени от 01.01.2020 г. с Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и за основните месечни работни заплати на съдебните служители, определени от 01.01.2020 г. с Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл.30, ал.5, т.5 във вр.чл.341, ал.1 от ЗСВ. На основание чл.30, ал.2, т.20 от ЗСВ, ВСС да отправи препоръки към административните ръководители на органите на съдебната власт да се възползват от правомощията си по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 г. 

 „Висшият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпълнението на бюджета на съдебната власт и за даване на принос в усилията на българската държава за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици от разрастващата се пандемия от COVID-19“, посочва още в предложението си главният прокурор Иван Гешев.

Над 50 магистрати и съдебни служители се включиха в първия ден на акцията по безвъзмездно кръводаряване в столицатаНюз БГ Репортер научи, че над 50 прокурори, следователи и служители на администрацията и на Бюрото за защита на свидетелите към главния прокурор са се включили в първия ден на акцията по безвъзмездно кръводаряване в столицата.

 Главният прокурор Иван Гешев, и.ф. административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Ангелова и ръководителят на Специализираната прокуратура Димитър Петров бяха първите, които дариха кръв във Военномедицинска академия в София.

 Кръводаряване от магистрати и съдебни служители се провежда и в УМБАЛ „Св. Анна“. Акцията за кръводаряване е по инициатива на ръководството на прокуратурата и е във връзка с установения от центровете по трансфузионна хематология спад на желаещите да дарят кръв от началото на месец март.

 Кръводаряването преминава при стриктна организация, така че да се гарантира в максимална степен сигурността на всеки един кръводарител. Гражданите трябва да знаят, че извършените в световен мащаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси (какъвто е и COVID-19) чрез трансфузия или трансплантация.

Следователно, желаещите могат да дарят кръв без да има риск за здравето им. Безвъзмездното кръводаряване от прокурори, следователи и съдебни служители във ВМА и УМБАЛ „Св.Анна“ ще продължи и в следващите дни, като към инициативата по места ще се включат и много магистрати и служители от цялата страна.

Главният прокурор обсъди мерки срещу коронавируса с генерал Мутафчийски и главния секретар на МВР Ивайло Иванов16 март 2020
Иван Върбанов


Главният прокурор на Република България Иван Гешев проведе работна среща с ръководителя на Националния оперативен щаб генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски и с главния секретар на МВР Ивайло Иванов във връзка с действията по ограничаване разпространението на новия коронавирус COVID-19. На срещата бе обсъдено взаимодействието между институциите, с оглед спазване на мерките по време на въведеното с решение на Народното събрание извънредно положение до 13 април 2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев обяви, че е създадена организация по противодействие на престъпленията, свързани с обявеното извънредно положение, а прокуратурата ще продължи да изпълнява своите задължения по закон. Приоритетно ще се работи срещу отклоняването на лица от наложената им карантина, както и стартират проверки за спекула с продукти от първа необходимост, защитни изделия и лекарства. Акцент в работата на правоохранителните органи ще е борбата с телефонни и други видове измами, свързани с разпространението на коронавируса.

Върховната административна прокуратура осъществява постоянен контрол върху държавните органи, от които зависи животът и здравето на хората. „Ние сме народ, който е минал през много изпитания - войни, глад, болести, ще минем и през тази кризисна ситуация при добра организация и мобилизация на всички ресурси на държавата. И с полагане на всички усилия от всички държавни органи, включително и на прокуратурата“, каза Иван Гешев като подчерта, че институцията продължава да работи.

От своя страна, проф. Венцислав Мутафчийски благодари за получената подкрепа от ръководството на прокуратурата. „От нашата работа за толкова кратък период в Оперативния щаб, всички разбрахме, че ние не можем да се справим сами с много от проблемите и че трябва да бъде въвлечена държавата“, обясни проф. Мутафчийски, който потвърди нуждата от по-сериозни мерки, свързани с недопускане възможността лица, които са поставени под временна карантина да се отклоняват от нея.

Главният секретар на МВР Ивайло Иванов декларира, че съставът на министерството е в пълна мобилизация. Иванов призова да не се разпространяват фалшиви новини, свързани с епидемията, като така се ангажира полицейски ресурс, който би могъл да бъде нужен за осигуряването на помощ на граждани в нужда.

Главният прокурор Иван Гешев отправи благодарност към българските лекари, здравни работници, служителите на МВР и другите държавни органи, доброволците, които в труден момент са ангажирани с противодействието на разпространението на COVID-19.

Иван Гешев коментира още, че като гражданин очаква по-радикални мерки и действия от изпълнителната и законодателната власти, в това число спешни законодателни промени, подобни на тези предприети от редица държави, които подобно на България изпитват затруднения с разпространението на коронавируса.

Върховната административна прокуратура възложи проверки при продажбата на лекарствени продукти и храниНюз БГ Репортер
София, 14 март 2020
Иван Върбанов

По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната административна прокуратура възложи на ръководителите на Изпълнителна агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата и на Комисията за защита на потребителите предприемането на спешни мерки по предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, осъществяването на търговия с лекарствени продукти, без съответното разрешение, както и на продажбата на лекарствени продукти от разстояние (чрез интернет сайтове). На горепосочените институции е възложено извършването на незабавни проверки, които да продължат до края на обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение във връзка с предотвратяване последиците от разпространението на новия коронавирус COVID-19. Като при необходимост следва да се търси съдействие от структурите на НАП и на МВР. От държавните органи е изискано още да уведомяват съответните териториални прокуратури, ако се установят данни за извършване на престъпления. Копия на писмото на заместника на главния прокурор при ВАП е изпратено до министрите на здравеопазването, на вътрешните работи, на икономиката и на финансите, както и до изпълнителния директор на НАП. По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната административна прокуратура възложи на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните да следи за нарушения и предприемането на спешни мерки във връзка с обявеното извънредно положение, свързани с предлагането на храни и хранителни продукти. На ръководителя на БАБХ е обърнато внимание контролните органи да налагат санкции и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на Закона за храните. По преценка следва да се информират органите на МВР, а при наличието на данни за извършени престъпления съответната прокуратура. За горното са информирани административните ръководители на апелативните прокуратури в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, на които е възложено да осъществяват контрол по провеждането на допълнителни проверки във връзка с продажбата на лекарствени проверки и храни, които са се осъществят от съответните окръжни прокуратури, Регионалните здравни инспекции и БАБХ, а при необходимост и със съдействието на органите на НАП и на МВР.

Главният прокурор Иван Гешев: Има положителни резултати от акциите срещу битовата престъпност
Нюз БГ Репортер
Монтана, 6.03.2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев посети селата Габровница и Доктор Йосифово в Монтанска област, където в петък бе проведена специализирана операция на МВР и прокуратурата по противодействие на битовата престъпност. В разговор с кметовете и граждани на населените места бе обсъдена възможността за повишаване превантивната роля на институциите в борбата с престъпността.

„Радващото е, че макар и да минаха само два месеца от началото на акциите, има първоначални положителни резултати. Вече в Монтана и в областта има чувствителен спад, в сравнение със същия период на миналата година. Надявам се това да не е временен резултат и в края на годината да се запази същата тенденция на чувствителен спад – около 1/3 на битовата престъпност, която се регистрира в Монтана и селата от областта“, коментира пред журналисти главният прокурор. „В тези села живеят основно възрастни хора, социалното разслоение също е видимо. Целта е тези хора да са спокойни, доколкото е възможно. Да са спокойни за себе си, да са спокойни за собствеността си, за животните си и т.н.“, допълни още Иван Гешев.

Главният прокурор Иван Гешев посети магистратите и служителите от Окръжната и Районната прокуратура в Монтана, както и Окръжната следствена служба.


КНСБ се договори с Прокуратурата за действия срещу нарушения на трудовото законодателство | The News BG Reporter ®Главният прокурор Иван Гешев подписа с Конфедерация на независимите синдикати в България Меморандум за разбирателство и сътрудничество

Днес, 28.02.2020г., главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев и председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Пламен Димитров подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество.

Документът предвижда взаимодействие между ПРБ и КНСБ в съвместната им работа с цел осигуряване на бърза защита и ефективно разследване при сигнали за нарушения на трудови и осигурителни права.

Приоритет ще бъде междуинституционалното сътрудничество, координация и взаимодействие, насочени към правата на трудещите се – работници и служители, участващи в наказателни, административни и/или граждански производства, в качеството на пострадали и/или свидетели. Страните ще си сътрудничат в областта на прилагане на международните и европейските стандарти за опазване на правата на трудещите се, и по – специално в случаите, когато тези права са нарушени чрез престъпно посегателство.


Главният прокурор Иван Гешев: АКО СЕ ПРИЕМАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, МОЖЕ ДА СЕ БЛОКИРА РАБОТАТА НА ПРОКУРАТУРАТАГлавният прокурор Иван Гешев коментира, че най-сигурният начин да се попречи на дейността на прокуратурата от последните месеци е като се приемат законодателни промени, с които да се блокира нейната работа. Това изявление обвинител № 1 направи по време на посещението си в Ихтиман, където той се срещна с районни кметове след проведената специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността. Гешев бе придружаван от Главният секретар на МВР Ивайло Иванов. 

„Прокуратурата ще продължи да работи. Оттук нататък има една гранична линия. От едната страна са интересите на хората, които смятаме да защитаваме – сигурност, спокойствие и ред, от другата страна са интересите на престъпниците и олигарсите. Политиците, независимо кои са те – независимо дали са президент, министър-председател или депутати, трябва да изберат на коя страна да застанат“. Така главният прокурор Иван Гешев коментира журналистически публикации, цитиращи становище на фондация на адвокати, които се обявяват за промени в Конституцията, предвиждащи ограничаване правомощията на прокуратура.

Главният прокурор Иван Гешев посочи още, че не е запознат със „събеседванията“, които се водят в президентската институция във връзка с намеренията на държавния глава да предложи поправки в основния закон. „От прокуратурата, за разлика от адвокати на подсъдими, адвокати на осъдени престъпници, от българската прокуратура не е искано становище, явно няма нужда“, допълни Иван Гешев.

Главният прокурор посети и Районна прокуратура - Ихтиман, където разговаря със съдебните служители и прокурорите.

<Нюз БГ Репортер, редактор: Иван Върбанов>

Главният прокурор Иван Гешев разговаря с родителите и момчето, станало обект на нападение в столичния градски транспорт
Нюз БГ Репортер
София, 25-02-2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев е провел среща с родителите и момчето, станало обект на криминално престъпление в столичния градски транспорт на 21.02.2020 г., съобщиха за Нюз БГ Репортер от пресцентъра на държавното обвинение. По покана на Иван Гешев в срещата участва и вътрешният министър Младен Маринов.


Главният прокурор и министърът на вътрешните работи запознаха семейството с предприетите от органите на прокуратурата и МВР действия по установяване на извършителите на престъпното деяние.

Установено е, че извършителите са непълнолетни лица. Предвид високата обществена опасност на деянието, Софийска районна прокуратура е постановила задържане на четиримата обвиняеми за срок до 72 часа.

ИВАН ГЕШЕВ: "ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ СМЕТКАТА - КОЛКО АКТИВИ СА ПРОДАДЕНИ СРЕЩУ КАКВИ ПАРИ!"Нюз БГ Репортер
Благоевград, 20-02-2020 г.


Главният прокурор Иван Гешев пристигна в Благоевград за среща със заместник-кмета на града. Проведени са разговори по съдействие на местната власт и Прокуратурата за превантиране на битовата престъпност. "Всички кметове знаят местните бандити, които създават проблеми и заедно трябва да решаваме проблемите, за да гарантиране на гражданите справедливост, сигурност и спокойствие", каза Гешев.

"Сериозни проблеми с битовата престъпност в Благоевград и в региона няма, на фона на нивата в други населени места в страната", подчерта Гешев. "Това не означава, че тук не трябва да се работи и нещата да бъдат подобрявани, което е наша задача, заедно с МВР и местната власт."

КАЗУСЪТ "АНДОН МИТАЛОВ" 

"Аз отговарям за Прокуратурата, въпросите за съда - към Лозан Панов, който е шеф. Няма да коментирам други структури. Ние сме се насочили към нашите проблеми и държим да изграждаме мостове към другите институции. Не зависи всичко само от Прокуратурата. Единственият начин да върнем справедливостта и да покажем, че няма недосегаеми лица е точно този подход", коментира Иван Гешев.

ЗА ПРЕГЛЕД И РЕВИЗИЯТА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

"Ще бъда внимателен и принципен към всички случаи, които бъдат установени в резултат на проверка, при които има данни за извършени престъпления", заяви Главният прокурор. "За нас е важно не толкова да обявим целия обем от информация на гражданите, което е важно, а всеки един случаи да се гледа отделно - дали има състави на престъпление, дали е изтекла давност, има ли данни, имало ли е производства, дали са приключили преписките, дали се е произнесъл съда по казусите", обясни Гешев.

ПОЛИТИЦИТЕ ДА НАПРАВЯТ ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА, АКО СЕ НАЛОЖИ

Обвинител №1 определи приватизацията като "бандитска". Иван Гешев подчерта:"Тя беше криминална и се трансформира държавната собственост по несправедлив начин в частна. Това са думите на българските граждани. Ние сме длъжни да има справедливост, да има наказателна отговорност за хора, извършили престъпления. Политиците трябва да си свършат работата. Да се направят, ако трябва, промени в Конституцията, за да има справедливост."

ПО КАКЪВ РЕД ЩЕ ВЪРВИ ПРОВЕРКАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА?

Проверката започва с най-големите приватизирани активи. Ще стартира от най-големите сделки и поетапно ще се върви към следващите. След проверка на ДАНС, Сметна палата, министерствата на икономиката и финансите, обобщената информация ще бъде подавана към Прокуратурата. От там ще направят анализ дали има основание за търсене на наказателна отговорност. Данните ще бъдат обявявани публично, за да се знае какво е констатирано. "Трябва обществото да знае каква е сметката: колко активи са продадени и колко пари са влезли", уточни Гешев и продължи: "Разбирам, че има напрежение в хората, които са осъществявали приватизационния процес, виждам какво се развива в медиите , но сега е важно да си свършим работата."

ЗА АКЦИЯТА В ОФИСИТЕ НА БОЖКОВ И НАМЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТ В СЕЙФ

"Това е оригинален документ за криминална регистрация преди 1989 г. Това е бланка за криминална регистрация. Това показва, че едно лице, регистрирано за криминални прояви преди 1989 г. си е прибрало оригинален документ в касата като артефакт. Било е наказателно преследвано и след това е решило, че е по-силно от държавата и си е прибрало документа в личната каса като трофей.", обясни Иван Гешев.

На най-често задавания въпрос към Гешев: "Защо сега?", той отговори: "Сега, защото съм Главен прокурор и има политическа воля!"

Главният прокурор посочи, че нещата, които са изкупени незаконно от иманяри се складират в насипно състояние по офиси. "Ценностите, придобити незаконно от българската земя, си ги защитават чрез медии и пропагандна кампания. Ясно е, че ако бяха регистрирани и законно придобити, то те нямаше да се съхраняват по този начин. Това е откраднато от българската земя", коментира обвинител № 1.

Иван Гешев обясни, че документите за екстрадирането на Божков са в Обединените арабски емирства. "Сега топката по екстрадирането на Божков е в тяхното поле, заключи Главният прокурор.

<редактор: Иван Върбанов> 


ИВАН ГЕШЕВ: ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ ОСИГУРИ РЕД И СПОКОЙСТВИЕНюз БГ Репортер
София, 18-02-2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев обсъди предприетите от прокуратурата и органите на МВР мерки по противодействиe на битовата престъпност с кметовете на град Чирпан Ивайло Крачолов и на с. Зетьово Иван Ганев. Главният прокурор и главният секретар на МВР Ивайло Иванов посетиха днес, 17.02.2020 г., общината, във връзка с провеждащата се в региона операция по проверка на лица с две и повече висящи дела. Пред тях кметовете подчертаха, че изграденото видеонаблюдение действа превантивно срещу извършването на криминални престъпления.

Иван Гешев посети сградата на Районната прокуратура в Чирпан. Главният прокурор отдаде почит пред войнишкия паметник в с. Зетьово, изграден в памет на 77 жители от селото, дали живота си за свободата на България.

В отговор на журналистически въпроси в гр. Чирпан, главният прокурор Иван Гешев призова представители на други държавни институции, политици и на бизнеса, да се въздържат от съвети какви да са приоритетите на Прокуратурата на Република България.

„Няма да допуснем да бъде замесвани в дребни политически игрички или бизнес игрички. Много добре знаем какво трябва да свършим и това, което трябва да свършим, го очакват българските граждани - да им осигурим ред и спокойствие и вместо да си правят вятър на устата, да вземат да свършат нещо, за което са ги избирали българските граждани. Знаем, че срещу нас се обединяват бизнеси, бизнесмени, политици или откровени крадци, но сме твърдо убедени и имаме намерение да дадем на българските граждани това, което очакват. Ред е и на политиците да им дадат това, което очакват и това за което са ги избрали", призова Иван Гешев.

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ИВАН ГЕШЕВ СЕ СРЕЩНА С ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕНюз БГ Репортер
София, 17-02-2020 г.


Главният прокурор на Република България Иван Гешев прие над 20 членове на Националното сдружение  на кметовете на кметства в Република България (НСККРБ) по тяхно искане.

Проблемът с битовата престъпност и корупцията в местната власт – така в началото Иван Гешев обобщи впечатленията от посещенията си в страната през последния повече от един месец.

В рамките на продължилата два часа дискусия, кметовете на кметства споделиха проблемите, пред чието разрешаване са изправени, и изнесоха данни за извършени според тях закононарушения, в това число за корупционни престъпления от представители на местната власт и конкретен магистрат.

Главният прокурор се ангажира с бързото решаване на въпросите, отнасящи се до компетенции на Прокуратурата на Република България. Иван Гешев подчерта още, че ПРБ е отворена за диалог и решаване на конкретните проблеми на гражданите.

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ПОИСКА ДАНС ДА ПРОВЕРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТАНюз БГ Репортер
София, 12-02-2020 г.

Главният прокурор на Република България Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства.

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение.

Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.

В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

Главният прокурор разпрати писма до европейски институции във връзка с отказа на сръбските власти да екстрадират български гражданинНюз БГ Репортер
София, 05-02-2020 г.

Главният прокурор на Република България Иван Гешев изпрати писма до Генералния секретариат на Съвета на Европа и до Европейския комитет по проблемите на престъпността, с които отново ги сезира за възникналите трудности по изпълнението на изпратените до сръбските власти две молби за екстрадиция на български гражданин. Информацията бе предоставена за Нюз БГ Репортер от пресцентъра на държавното обвинение.

„Липсата на окончателно съдебно решение на компетентните власти на замолената държава - Република Сърбия  по този конкретен случай, във връзка с  водено от българските власти наказателно производство срещу  българския гражданин Цв.В., поставя под съмнение ефективното приложение на Европейската конвенция по отношение на  задълженията на произнасянето на замолената държава в разумен срок“, пише в писмото на главния прокурор. В него се напомня, че към настоящия момент са изтекли близо 5 години и 6 месеца от изпращането до сръбските власти по съответния ред на първоначалната молба, както и 4 години и 8 месеца от  изпращането на допълнителната молба за екстрадиция на въпросното лице.

Писмото на Иван Гешев е с копие до председателя на Европейския парламент Давид-Мария Сасоли и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с оглед бъдещата преценка относно готовността на Република Сърбия като кандидат за членство  в Европейския съюз и прилагане на принципа за върховенство на закона в съдебните процедури. Главният прокурор припомня, че по отношение на процедурите за предаване на издирвани за престъпления лица съгласно Европейски заповеди за арест, се прилагат   сроковете до 90 дни /3 месеца/, които са несравнимо по-кратки  за произнасяне на  окончателни съдебни решения за предаване или отказ от предаване на издирвани лица спрямо тези по конкретния случай.

Главният прокурор на Република България Иван Гешев изпрати писмо и до Висшия съд в Белград, Сърбия, в което информира, че молбите на българската страна от 2014 г. за екстрадицията на Цв.В. продължават да са валидни. 

„Изразяваме недоумение от забавянето на Вашето решение с близо 5 години и 6 месеца от изпращане на първоначалната ни молба за екстрадиция на българския гражданин Цв.В. и повече от 4 години и 8 месеца от изпращането на допълнителната молба. Информираме Ви, че такова забавяне в получаването на отговор от замолена страна е безпрецедентен случай в нашата практика като молеща страна в историята на  приложението на правния механизъм  на Европейската конвенция за екстрадиция, след като своевременно е била изпращана и всяка искана  допълнителна информация“, пише още в писмото на главния прокурор. 

„Отново бихме желали да отбележим, че наказателното производство срещу Цв. В., относно присвояването на пари от КТБ е без аналог в историята на българското правораздаване, с огромно въздействие върху икономиката и финансовата стабилност на страната ни“, обръща се Иван Гешев към Висшия съд в Белград, Сърбия.

Иван Гешев от Брюксел: "Единствената война, която води прокуратурата е с престъпността!"Нюз БГ Репортер
04-02-2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев е на работно посещение в Брюксел, където провежда срещи в Европейския парламент, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение за Нюз БГ Репортр. 

В белгийската столица Иван Гешев съобщи, че предстои проверка на произхода на античните предмети, включени в колекцията на обвиняемия В. Б. Главният прокурор потвърди, че се разследва и организирана престъпна група, свързана с убийства, изнасилвания и принуди.

„Главният прокурор няма лични врагове, прокуратурата няма лични врагове, единствената война, която води прокуратурата е войната с престъпността, с хората, които нарушават закона, с всеки, който не спазва закона, независимо на каква висша държавна длъжност се намира, независимо дали е социално слаб или е криминален авторитет от прехода и милиардер“, посочи Иван Гешев и подчерта, че прокуратурата не се занимава с политически въпроси. 

По повод активните действия, предприети от прокуратурата по отношение борбата с корупцията и „битовата престъпност“, Иван Гешев отбеляза: „Това е само началото, очаквайте продължение!“

Главният прокурор подчерта необходимостта от взаимодействие между институциите и допълни: „Прокуратурата си е свършила работата, сега „топката“ е в българския съд. Прокуратурата ще защитава обвинителната теза, прокуратурата е направила всичко, което не е правено в продължение на 30-години, прокуратурата смята да продължи“.

Главният прокурор на Република България отбеляза още, че е привърженик на разширението на правомощията на Европейската прокуратура, но уточни, че това е въпрос на политическо решение.

Главният прокурор Иван Гешев: Работата на прокуратурата е да решава проблемите на обикновените хораНюз БГ Репортер
София, 30-01-2020 г.

„Обещах на българските пенсионери да реша проблема с телефонните измами. Ако ние не можем да се справим с този проблем, какво друго да се направи в тази държава.“ Така главният прокурор Иван Гешев коментира поредната специализирана операция срещу телефонни измами, която прокуратурата и полицията провеждат на територията на Разградска област от ранните часове на 29.01.2020 г. Иван Гешев подчерта още, че през 2019 г. е отчетен спад на този вид престъпления с 60%. От октомври до края на 2019 г. е регистрирана само една телефонна измама, докато преди бяха по 10-15 на ден, добави главният прокурор.

 „Българските граждани искат справедливост и ние им я даваме. А сега някакви хора, за които е ясно какви са, изведнъж стават жертви, как така се страхуват толкова много тези олигарси от криминалния преход? Защо не се страхуват хората, които живеят в мизерия и не могат да си плащат данъците, защото едни други спестяват половин милиард лева? Правим така, че да изправим пред българския съд всички хора, за които има данни за криминални деяния“, каза още Иван Гешев в отговор на журналистически въпроси преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). 

„Такива действия предприема прокуратурата спрямо всички лица, без значение дали имат потенциал в размер на милиарди като подсъдимия Цветан Василев и като обвиняемия Божков. Нямаме никакви притеснения да ангажираме наказателна отговорност, когато са налице доказателства за някого, независимо каква позиция заема”, коментира още главният прокурор. „Ще направим всичко възможно, за да си приберем г-н Божков и ще направим така, че да не се страхува. Ако трябва ще му осигурим и психологическа помощ“, заяви още главният прокурор по повод коментари на обвиняемия Васил Божков, че се „страхува“ да се завърне в страната.

Главният прокурор Иван Гешев разясни и защо е отклонил искане за среща с президента Румен Радев, както и с бизнесмена Валентин Златев.

„Не може главният прокурор да бъде привикван с SMS-си от едно лице, вероятно същия Митко, на когото вероятно президентът Радев, вероятно казва да смачка проверката на Антикорупционната комисия по отношение на съпругата му. Отговорът ми беше ясен“, посочи главният прокурор. „Аз не се срещам с олигарси", коментира още Иван Гешев. 

„Обаждане имах и от - мисля, че ... кой беше - как се казваше - Златев мисля, че беше. Аз с такива хора не се срещам! Аз съм обикновен човек и се срещам с обикновени хора. И ме интересуват проблемите на хората! Работата на прокуратурата е да решава проблемите на обикновените хора“, заяви още главният прокурор на Република България.Главният прокурор на Република България Иван Гешев: Криминалният преход трябва да свършиНЮЗ БГ РЕПОРТЕР
София, 29-01-2020 г.

„Искаме този криминален преход да свърши. Не може плюсовете да са само за едни - за богатите. Ние не преследваме само богати хора, но всеки трябва да си спазва задълженията. Не може да дължиш на държавата общо 559 млн. лева за всички лотарийни игри за една година, което е по 100 лв. към всяка пенсия за една година и да казваш, че си репресиран, както сигурно ще стане.“ Това заяви главният прокурор Иван Гешев в отговор на журналистически въпроси по повод последните действия на прокуратурата.

„Време е този криминален преход да свърши. Време е да кажем стига и прокуратурата го прави и ще го прави по отношение на всички лица, които са нарушили закона. Не може задълженията да са за хората с по-малките възможности, а богатите да не ги спазват. А основното е да си плащаш данъците“, коментира още главният прокурор пред медиите след като ръководи заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

„Нямаме никакви притеснения да ангажираме наказателна отговорност, когато са налице доказателства, спрямо всяко едно лице в България, без да има значение каква позиция заема“, заяви още Иван Гешев.

"Ако сте обективни, виждате, че правим разследване на хора с големи финансови възможности. Това се прави качествено - политика на прокуратурата е. Димитър Желязков беше в Турция - сега е подсъдим, Арабаджиеви бяха издирени и в момента са подсъдими. Баневи и Миню Стайков - също. Наблюдаващите прокурори ще изправят пред съда и Божков, ако е виновен. Това е поредният български олигарх, който бяга от България, ако няма какво да крие, нямаше да бяга", обърна се към представителите на медиите Иван Гешев.

Главният прокурор Иван Гешев съобщи още, че срещу Васил Божков са повдигнати седем обвинения, а той е обявен за издирване, посочват от Пресцентъра на държавното обвинение.

Изявление на Иван Гешев, Главен прокурор на Република БългарияНюз БГ Репортер
София, 29-01-2020

С оглед стриктното спазване на принципа за разделение на властите, главният прокурор на Република България Иван Гешев заявява, че Прокуратурата преустановява всякакви контакти с президентството, освен официалната писмена кореспонденция, до произнасяне на Конституционния съд по дело №1/2020 г. за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.
Мотив за това решение е и необходимостта да се избегнат всякакви съмнения и опити за влияние над институцията.

РУМЕН РАДЕВ НЕ КОМЕНТИРА - ЧАКА СТАНОВИЩЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ, ПРОКУРАТУРАТА ИЗЛЕЗЕ СЪС СВОЕ СТАНОВИЩЕ И РАЗПРОСТРАНИ ЗАПИСИ ЧРЕЗ МЕДИИТЕНюз БГ Репортер

28 януари, вторник: | ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ ЗАЯВИ: "ОЧАКВАМ РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ!"

"Не съм търсил контакт с главния прокурор по тази тема. Очаквам неговите мотиви, на ход в момента е Конституционният съд. Нямам идея за конкретен случай, защото съм убеден, че не съм вършил нищо нередно", заяви президентът Румен Радев, по време на пресконференция по повод третата година от встъпването им в длъжност.

В ОТГОВОР ПРОКУРАТУРАТА ПРЕДОСТАВЯ СВОЕ СТАНОВИЩЕ И ПУСКА ЗАПИСИ КЪМ МЕДИИТЕ

Предвид призива на президента към главния прокурор на Република България да обясни мотивите си за отправеното питане към Конституционния съд за задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията, високия обществен и медиен интерес, Прокуратурата на Република България предостави до медиите следната информация/прессъобщение:

"В хода на образувано и водено от Специализираната прокуратура наказателно производство, наблюдаващите прокурори на 22.01.2020 г. са извършили цялостен анализ на доказателствената съвкупност, включително и на приобщени по делото веществени доказателствени средства (събрани чрез използването на специални разузнавателни средства експлоатирани от ДАНС, спрямо командира на ВВС генерал-майор Ц.Ст.). При така извършения анализ са констатирани данни и доказателства „за висока степен на вероятност за съпричастност към престъпна дейност, предмет на разследване, на лице, заемащо висша държавна длъжност – президент на Република България, като установените евентуални престъпни действия не са свързани пряко с изпълнение на службата му“.

Анализът на проведените телефонни разговори разкрива, че същите са по повод вероятно извършвана проверка от КПКОНПИ по отношение на г-жа Д.Р. Наблюдаващите прокурори считат, че може да се приеме във висока степен на достоверност предположението, че пълното извършване на тази проверка на КПКОНПИ е била осуетена поради укриване на документи.

С постановление от 23.01.2020 г. наказателното производство е спряно, тъй като съгласно Конституцията на Република България държавният глава се ползва с имунитет, изразяващ се в неотговорност за действията, извършени при изпълнение на служебни функции, със изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията (чл. 103, ал. 1 от КРБ) и неприкосновеност за задържане и за възбуждане на наказателно преследване (чл. 103, ал. 4 от КРБ). Наблюдаващите прокурори са приели, че това би било единственото правилно процесуално решение при липса на трайна практика на КС и ВКС, като всяко друго такова може да бъде предприето, респективно осъществено в нарушение на забраната за наказателно преследване срещу президента.

Във връзка с горното, Прокуратурата на Република България публикува постановление за спиране на наказателно производство от 23.01.2020 г., от което е заличена информацията нямаща отношение към посочената причината за спиране на наказателно производство, ведно с част от ВДС (аудио-файлове).

Предоставената информация се разпространява след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 198 от НПК.

Прокуратурата на Република България заявява, че всички поставени на вниманието на обществеността въпроси, са подробно изяснени в отправеното от главния прокурор на Република България искане за задължително тълкуване на чл.103 от Конституцията и така публикуваните материали от досъдебното производство."


РЕАКЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

От прессекретариатът на държавния глава разпространиха своя позиция до медиите, в която се казва, че няма как да бъде коментирано съдържанието на записи, направени чрез СРС и разпространени от прокуратурата, нито да бъдат потвърдени  твърденията за естеството на разговорите, тяхната автентичност и достоверност.


Иван Гешев сезира Конституционния съд за имунитета на Президента и ВицепрезидентаНЮЗ БГ РЕПОРТЕР
27 януари, понеделник:

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СЕЗИРА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ИМУНИТЕТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Главният прокурор на Република България Иван Гешев направи изявление пред медиите, че на вниманието му е изпратено досъдебно производство от наблюдаващи прокурори, които са видели в него данни, които пораждат неясноти по отношение на чл. 103 от Конституцията. Затова той е изпратил писмо до Конституционния съд с искане за тълкуване на въпросните текстове, отнасящи се и до въпроси за имунитетите на Президента и Вицепрезидента и възможностите за тяхното разследване от съответните органи. Гешев е подчертал, че след като се е запознал с досъдебното производство е констатирал, че наистина има основания за произнасянето на Конституционния съд по отношение на посочените текстове.

Главният прокурор Иван Гешев сезира министър Захариева за извършвана разузнавателна дейност от дипломати на чужда държава у насНюз БГ Репортер
София, 24.01.2020 г.

Главният прокурор Иван Гешев уведоми министъра на външните работи за събрани доказателства за извършвана разузнавателна дейност на територията на страната от двама чуждестранни граждани, ползващи се с дипломатически имунитет.
След получаването на съответните сигнали от ДАНС, в Специализираната прокуратура са образувани две досъдебни производства за престъпление срещу Република България – за това, че две лица – чуждестранни граждани са събирали информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването й на чужда държава или чужда организация – престъпление по чл. 104, ал. 1 от НК.
В хода на разследването по едното досъдебно производство е установено, че в периода от 2017 г. до настоящия момент, гражданин на Руската федерация е осъществявал разузнавателна дейност, при която е търсил информация за механизмите на изборния процес в страната. Установено е, че руският гражданин има статут на дипломат, акредитиран е у нас като първи секретар в консулския отдел на Посолството на Руската федерация в София.
В резултат на проведените действия по другото досъдебно производство е установено, че в периода от м. октомври 2018 г. до настоящия момент, руски гражданин е събирал разузнавателна информация, вкл. такава представляваща държавна и служебна тайна от сферата на енергетиката и енергийната сигурност на страната, която в последствие е изпращал в централата на руската разузнавателна служба в Москва. За реализирането на незаконната си дейност руският представител е осъществявал контакти с български граждани, които са имали достъп до информация от тази сфера. Допълнителна проверка е установила, че руският гражданин се ползва с дипломатически имунитет, тъй като е служител на Търговското представителство на Руската федерация в София.
Съгласно чл. 31 т. 1 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, въпреки наличието на основания за привличането им в качеството на обвиняеми за престъпление по чл. 104 ал. 1 НК, наказателните производства срещу двамата руски граждани са спрени, на основание чл. 25 ал. 1 т. 3 НПК - “деецът е лице с имунитет“.
Главният прокурор Иван Гешев е уведомил официално министъра на външните работи за установеното в хода на разследванията и за действията на прокуратурата.
Руският посланик Анатолий Макаров бе повикан в МВнР, за да получи нотите. На двамата е даден 48 часа срок да напуснат страната