Публикации

Метрополитън опера с видеоизлъчвания на постановки в интернет

ДОЛОРА ЗАДЖИК: „В МУЗИКАТА Е ВАЖНО ОНОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА ВЪВ ВРЕМЕТО МЕЖДУ ДВЕ НОТИ!"