Публикации

БРАНД МЕНИДЖЪРКА НА КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЯ НАРЕЖДА КАКВО ДА Е МЕДИЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В НЮЗ БГ РЕПОРТЕР