Публикации

СВОБОДАТА НА СЛОВОТО НЕ Е МОНОПОЛ НА НИКОГО, А E ФУНДАМЕНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА