Показват се публикациите с етикет Управителен съвет. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Управителен съвет. Показване на всички публикации

14 април, 2020

Агенцията по вписванията не заличава член на Управителния съвет на СБЖ, защото чака заявление от сдружението14 април 2020 г.

Агенцията по вписванията не заличава екс Главния секретар на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ и член на Управителния съвет, защото от СБЖ не са поискали изрично това и не са го заявили писмено, съгласно указания от закона ред. 

Това пише в официален отговор директорът на Дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" към Агенцията по вписванията г-н Кирил Чакъров, в отговор на запитване защо все още в регистрите не е отразена промяната в обстоятелствата, касаещи сдружението, а именно: заличаването на Иван Върбанов като член на Управителния съвет. 

Ето какво пише дословно служебното лице от Агенцията по вписванията:
"Със заявление с рег. № 20200331142948 (от 31 март 2020 г. - бел.ред.) са заявени за вписване промени относно седалище и адрес на управление на сдружението и органите на управление. Към заявлението е приложен протокол от проведено събрание на управителен съвет за освобождаване на Иван Върбанов като член на управителния съвет. Това обстоятелство подлежи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но не е било заявено за вписване."

За да бъде извършено заличаването на Иван Върбанов като член на Управителния съвет, то това обстоятелство следва да бъде заявено за вписване от СБЖ. Към заявлението следва да се приложат и документи, удостоверяващи подлежащото на вписване обстоятелство.

Защо обаче от журналистическата съсловна организация не го правят вече шести месец - остава загадка? Обяснения, разбира се, логично има. Или от СБЖ не разбират как да спазят изискванията на процедурата в Агенцията по вписванията, или не искат да го направят. 

Сред възможностите би могло да бъде и желанието да се пречи на Върбанов. Екс Главният секретар на СБЖ и член на УС се оттегли публично на 18 октомври 2019 г. от всички заемани от него постове заради изтичането на мандата на действащото ръководство и отказа да бъде насрочено незабавно ново изборно събрание на организацията. Мотивите си той огласи и публично чрез изявление, което бе цитирано от медиите.

Съгласно Устава на СБЖ Общото събрание избира председателя, членовете на Управителния съвет и другите органи - Етична комисия и Контролен съвет, за срок от четири години. Върховният орган на организацията - Общото събрание, избра последните членове на ръководството на свой форум, който се проведе на 14-15 март 2015 година. Настояването, за което пледираше Върбанов конгрес да бъде проведен, съгласно изискванията на закона в рамките на 2019 година, не бе спазено.

Нов конгрес бе насрочен за март 2020 година - 1 година след изтичане на мандата, но заради коронавируса и обявената епидемия от ръководството на съюза отложи отново провеждането на отчетно-изборното събрание. 

Отказът на СБЖ да направи съответните законови постъпки, за да отпише от състава на Управителния съвет на СБЖ Иван Върбанов, освен, че не отговаря на действителното актуално състояние, води и до щети за лицето, което търпи неимуществени вреди. Сред тях е и невъзможността журналистът да получи обезщетения за безработица, които НОИ трябва да му изплати. Условието е Върбанов да бъде заличен от регистрите, което ще е знак, че той не се води член на ръководството за пред властите - в унисон с фактите и настъпилите реални обстоятелства.

На 13-ти април Иван Върбанов е информирал отново ръководството на СБЖ, в лицето на председателката Снежанка Цокова Тодорова - Федотова, за необходимостта от предприемането на съответните действия от страна на сдружението и заявяване на заличаването му към Агенцията по вписванията.

Ако това не настъпи в оперативен срок, журналистът е заявил, че ще предприеме съответните действия, за да защити неговите права и законови интереси.

Казусът ще бъде отнесен на вниманието на Международната и Европейската федерации на журналистите.

Екип на Нюз БГ Репортер
Екип на PRESS BG news agency


24 март, 2020

ВЪПРОСИ КЪМ УПРАВИТЕЛЯ НА НОИ ИВАЙЛВО ИВАНОВ23 март 2020 г.
София
ЕКИП НА PRESS BG NEWS AGENCY
EКИП НА THE NEWS BG REPORTER | ONLINE MEDIA

НОИ няма да отблокира забраната си за обезщетение на журналиста Иван Върбанов - бивш Главен секретар на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ и член на Управителния съвет, докато СБЖ не направи корекции в Търговския регистър и АПИС, в съответствие с настъпилите промени.

Това е решението на Главен инспектор Инна Киркова, от отдел "Вътрешни ревизии" на НОИ, която е натоварена да извърши проверка по казуса със спрените обезщетения и здравни на журналиста.

Съгласно чл. 39, т.12 от Устава на СБЖ: "Управителният съвет осигурява вписването на промените в обстоятелствата по чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел". Иван Върбанов се оттегля от заеманите от него длъжности - Главен секретар и член на УС на СБЖ на 18-ти октомври 2019 година с мотива "изтичане на мандата". Съгласно Кодекса на труда, работодателят е издал Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с Върбанов в качеството му на Главен секретар, а Управителният съвет е взел съответното решение за оттеглянето на журналиста от управленските и представителните му правомощия.

Вече пети месец - считано от 18-ти октомври 2019 г. до днес 23 март 2020 г., УС на СБЖ не е предприел съответните действия за заличаването на Иван Върбанов от Търговския регистър и АПИС като член на УС и Главен секретар. Така, за властите - в това число и за НОИ, Върбанов продължава да бъде лице, член на управляващия борд на организацията, ползващо се от съответните правомощия и статут.

Главен инспектор Инна Киркова коментира, че липсата на заличаване от регистрите е единствената причина за решението на НОИ да спре изплащането на обезщетение и здравни. "В мига, в който СБЖ предприеме необходимите административни действия съгласно изискванията на закона, то ние ще можем да възвърнем полагащите се суми на журналиста", е становището на Инна Кирчева от НОИ.

Предстои служителката да изпрати съставен Констативен протокол в СБЖ, но тъй като администрацията е в отпуск заради коронавируса, то това ще стане след вдигането на карантината и възобновяването на дейността в централата на Съюза на българските журналисти.

Заради бездействието на СБЖ и отказа да бъде направена бърза и навременна актуализация на данните на Управителния съвет в Търговския регистър и АПИС, Иван Върбанов търпи неимуществени вреди. Журналистът има право да потърси правата си по съответния административно-правен ред.
ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ ПО КАЗУСА ОСТАВАТ:


1. Защо СБЖ не предприема актуализацията на променените данни и обстоятелства на членовете на Управителния си съвет вече пети месец (към датата на публикацията)?

2. Защо НОИ установява административните пречки за изплащане на дължими обезщетения едва след като Иван Върбанов обжалва присъдените му първоначално минимални суми?

3. Постановеното от Евелина Лазарова, подписала за Теодор Василев, спиране на обезщетенията и здравните на журналиста наказателен акт ли е, заради предприетото обжалване и настояването за преизчисляване на сумите?

4. Защо проверката на НОИ продължава извън допустимите от закона срокове? Защо се протакат действията на НОИ по изясняване на обстоятелствата по казуса?

5. Дали цялото бавене на всички процесуални действия на служителите на НОИ не цели да се стигне до настъпването на крайния срок - месец април 2020 г., указан в първоначалното решение, и така по естествен път да отпадне необходимостта от изплащане на обезщетенията.

6. Защо от 11 февруари 2020 година, когато е съставено Определението на Директора на ТП на НОИ - София град, разписано от името на Евелина Лазарова, НИКОЙ не е работил по казуса; не е изискана навреме и в срок документацията от двете проверявани институции, визирани в констатациите; никой не е постановил съответните решения и не е съставил съответните констативни протоколи за нарушенията, установени в хода на безсрочната проверка?

7. Защо към днешна дата - 23 март 2020 г., НЯМА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО КАЗУСА ОТ НОИ, съгласно изискванията на закона и осигурителния кодекс? (Нeка не бъде изтъквана като причина коронавирусната епидемия, моля!)
ТЕЗИ ВЪПРОСИ ОСТАВАТ В СИЛА И ОТПРАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ НА НОИ - ИВАЙЛО ИВАНОВ. 

А ИЗВОДИТЕ - СА КРИСТАЛНО ЯСНИ. 
И ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ЕДИН КАЗУС "ПАРАГРАФ" 22.
А ЗА ЖУРНАЛИСТА ИВАН ВЪРБАНОВ, ЯВНО, Е ПОДГОТВЕН ЕДИНСТВЕНО ИЗХОДА -  "ДА ИЗПИЕ ЕДНА ЧАША СТУДЕНА ВОДА" ? 
НО, ТОГАВА КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОГАТО В ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОКАЗВА, ЧЕ МЕХАНИЗМЪТ НЕ РАБОТИ!!!

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?
КОЙ Е ОТГОВОРЕН?

Призоваваме УС на СБЖ да предприеме необходимите действия в оперативен порядък, за да впише настъпилите обстоятелства и промени, касаещи състава на управителния орган и в частност да отпише Иван Върбанов от Търговския регистър и АПИС.

Очакваме писменото становище на НОИ по казуса, писменото заключение и произнасяне на Главен инспектор Инна Киркова!


Очакваме справедливо разрешение на казуса!


София, 23 март 2020 г.

Екип на PRESS BG news agency
Eкип на The News BG Reporter | online media