Публикации

ВАП възложи на КЕВР проверка за състоянието на ВиК мрежата в страната