Публикации

ОТ РЕДАКЦИОННАТА ПОЩА: ВЪПРОСИ КЪМ ЩАБА И ИНСТИТУЦИИТЕ

КАЗУС СЪС ЗРИТЕЛ, НЕДОПУСНАТ В ЗАЛАТА НА ОПЕРАТА СЪС ЗАКУПЕН БИЛЕТ, ПОСТАВЯ РЕДИЦА ВЪПРОСИ