Показват се публикациите с етикет казус. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет казус. Показване на всички публикации

ЖУРНАЛИСТ НА КОЛЕНЕ ПРЕД НОИ


НОИ спря обезщетенията на журналист заради административни пропуски на две организацииЕкип на PRESS BG | The News BG Reporter

„Утре ми спират тока. Не може така! Чакам вече два месеца да се решават административни пропуски в две организации, заради които НОИ ми спря обезщетенията. Има назначена проверка, но никой не ми казва кога цялата тази сага ще свърши. Търпя щети. Как да оцелявам? Не мога да платя сметки, а на никой не му пука!“, заяви екс главният секретар на Съюза на българските журналисти Иван Върбанов. "Как работи държавата, защо се стига до унижение на гражданите, които спазват законите и постъпват правилно? Чиновници си играят със съдбите ни. Писна ми! Искам да разкажа за това, което ми се случва преживявам от първо лице", споделя журналистът.


Част 1 - подаване на документи в НОИ

След оттеглянето на Върбанов от СБЖ като Главен секретар през октомври 2019 година, подава два месеца по-късно – през декември 2019 г., документи за обезщетение за безработица в НОИ. Длъжността – член на Управителния съвет на СБЖ и Главен секретар на СБЖ, са мандатни, съгласно Устава на организацията, който ясно заявява, че срокът е само 4 години. След изтичането им Върбанов подава заявление, с което сезира работодателя си, че се оттегля поради изтичане на изборния срок. Ръководството на СБЖ решава да остане още 1 година и насрочва изборите за 14-15 март 2020 година.


НОИ разглежда подадените документи от журналиста и му присъжда минимално обезщетение, защото решава, че той е напуснал по собствено желание, а не отчита края на срока на мандатната длъжност. На практика Иван Върбанов получава само веднъж обезщетение, което е в размер на 9 лева дневно – за месец януари.

Част 2 - Обжалването


Върбанов подава обжалване на разпореждането, издадено от Атина Петрова от НОИ, като настоява за преразглеждане на казуса. Молбата е входирана на 21 януари 2020 г. на вниманието на Теодор Василов – директор на териториалното поделение София – град на НОИ. В заявлението си журналистът посочва, че при разглеждането на документите служителката от НОИ не е отчела, че Главният секретар на СБЖ и членовете на Управителния съвет се избират само за 4 години – мандатна длъжност със срок. Грешно е тълкувано заявлението за прекратяване на трудовия договор на Върбанов със СБЖ като молба за напускане, който по същество е сезиране на работодателя за изтекъл срок. Изборът на лицето и на цялото ръководство е настъпило след Общо събрание на 14-15 март 2015 година. От Търговският регистър ясно се вижда, че мандатът на ръководството изтича на 14 март 2019 година /както повелява Устава – само 4 години/. Върбанов ясно посочва, че поради водени дела, оспорващи избора на всички органи, решението на Софийски градски съд е настъпило след спечелването на дела – на 12 август 2019 година, 5 месеца след изтичане на мандата. Агенцията по вписванията вписва състава на УС на СБЖ и Главния секретар чак пред месец октомври 2019 година – 7 месеца след края на мандата.Така дни по-късно, след като вече органите на СБЖ са вписани, но вече при условия на изтекъл мандат, Иван Върбанов – в качеството му на Главен секретар на СБЖ, СЕЗИРА работодателя си – Председателя на УС на СБЖ, за необходимостта от прекратяване на своя трудов договор поради законовото основание – ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТ. В този смисъл заявлението НЕ е молба за напускане, а сезиране на работодателя за стартиране на процедура и действия за освобождаването от длъжност, правомощия на лицето, както и спиране на изплащане на трудови възнаграждения, чийто мандат е изтекъл. Законосъобразен, морален и правелен избор!


Издадена е заповед на 18 октомври 2019 година за прекратяване на трудовото правоотношение на Иван Върбанов със СБЖ. Приложена е и решение на УС, от което е видно, че се взима решение въз основа на подадено заявление от Главния секретар, което по същество НЕ отрича факта, че мандатът на цялото ръководство е изтекъл.


В СБЖ са насрочени избори едва за 14-15 март 2020 година – 1 година по-късно спрямо изискуемия от Устава срок.


На всички тези основания Върбанов подава до НОИ заявление, с което обжалва присъденото му минимално обезщетение и настоява да преразглеждане на сумата – на основание на чл. 54 б от КСО, което да е в размер на 60% от среднодневното възнаграждение на лицето или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигуровки за последните 24 месеца.

Част 3 - НОИ гледа жалбата, спира обезщетенията и постановява две проверки - в СБЖ и в Операта


В отговор на обжалването, входирано на 21 -ви януари, Директорът на ТП на НОИ – София град издава определение от 11 февруари 2020 година, с което постановява СПИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА на Иван Върбанов.


Постановява две проверки – в Съюза на българските журналисти и в Софийска опера и балет.


Какви са мотивите на НОИ?

„В хода на извършената проверка по повод на жалбата на ВЪРБАНОВ е констатирано обстояетлството, че за лицето в Регистър трудови договори /РТД/ на 29.10.2019 година е подадена информация за СКЛЮЧЕН НА СЪЩАТА ДАТА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР с осигурител „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ“ и за прекратяването му, считано от 31.10.2019 г.  в РОЛ липсват данни по реда на чл. 5, ал. 4 от КСО от посочения осигурител“, пише в своето определение директорът на ТП на НОИ София – град. С оглед на изясняването на осигурителния статус на лицето НОИ сезира контролните органи с искане за извършване на проверка по спазване на осигурителното законодателство от страна на Софийската опера и балет.


Постановена е още една проверка – в СБЖ.

Директорът на ТП на НОИ София – град пише: „Образувано е друго административно производство в Съюза на българските журналисти /СБЖ/ поради установяването на факта, че КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЯМА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИВАН ВЪРБАНОВ КАТО ЛИЦЕ, НАТОВАРЕНО С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И УПРАВЛЕЛНСКИ ФУНКЦИИ В СБЖ. Със свое решение СГС постановява решение за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на сдружение Съюз на българските журналисти като представляващ сдружението – председателя, а в негово отсъствие Главния секретар Иван Върбанов.
И така, директорът на ТП на НОИ София – град постановява две проверки : в Софийската опера и балет и в Съюза на българските журналисти, за да изясни обстоятелствата, да бъде извършена проверка по спазването на осигурителното законодателство и за да установи фактите и обстоятелствата по жалбата на Иван Върбанов.Решението на директора н ТП на НОИ София – град е, че изходът от изходът на проверките ще зависи и какво ще бъде правилното и законосъобразно произнасяне по жалбата.


Определя, че спира производството по жалбата на Иван Върбанов от 21 януари 2019 година до извършване на проверка в СБЖ и Софийската опера.

Спира отпускането и изплащането на обезщетението до края на проверките.

Определението е подписано от г-жа Евелина Лазарова за директора на ТП на НОИ София град.


ДА, АМА НЕ !


За да подпомогне проверките, Иван Върбанов входира свое уточнени от 19 февруари 2020 година, с което декларира, че няма сключен СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР със Софийската опера и балет. Пояснява, че не му е известно защо администрацията и работодателят на Софийската опера и балет е подала информация за сключването на такъв договор в Регистъра за трудовите договори, което за него е изненадващ факт.


По отношение на проверката в СБЖ Върбанов посочва, че съгласно Устава на организацията – чл. 39, т.12: „Управителният съвет на СБЖ осигурява вписването на промените в обстоятелствата по чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел“. Тоест задължение на управителния орган на СБЖ е да предприеме действия по заличаване на Иван Върбанов като член на Управителния съвет и Главен секретар в Търговския регистър.

ВМЕСТО ЕПИЛОГ

В отговор на журналистическа проверка от името на Софийската опера и балет по темата отговориха Галина Йосифова – Главен счетоводител и Валентин Миленков „Човешки ресурси“ на културната институция.

Г-жа Йосифова коментира, че всички искани документи от НОИ са надлежно предадени, за което е съставен и Констативен протокол. Г-н Миленков потвърди, че казусът бил решен и „проблем нямало“.


Все пак констатацията в написаното от ТП на НОИ София – град остава. Въпросът е, ако е нямало проблем, защо органите на НОИ констатират, че има сключен срочен трудов договор? Как така той е подаден и защо своевременно не е бил заличен? Кой е подписал този договор и на какво основание? Истина ли е посоченият факт, че съществува такъв срочен трудов договор или не. Иван Върбанов декларира, че срочен трудов договор не е подписвал.


По отношение на СБЖ правният казус е комплексен и сложен. От Търговския регистър ясно се вижда, че няма заличаване на Иван Върбанов. Но, в същата справка ясно е посочено КРАЙ НА МАНДАТА 15-ти март 2019 година. Тогава?
Как така се чете един документ само до половината? НОИ счита, че след като Върбанов не е заличен, то той е член на Управителния съвет и Главен секретар. Но защо не чете няколко реда по-горе, където ясно е посочено 15-ти март 2019 година – край на мандата. Тази дата е минала вече, нали? Или за НОИ тя е дата от бъдещето?


Ясно е, че ново вписване ще бъде предприето след провеждане на изборите в СБЖ, които са насрочени 1 година след изтичането на мандата – за 14-15 март 2020 година. Но това означава ли, че проверката на НОИ няма да приключи до тогава, защото никой от СБЖ няма да предприеме действия по заличаването и промяна на обстоятелствата?


Иван Върбанов, който е разчитал на символичната сума от 9 лева на ден, за да плати поне сметките си, докато търси работа, ще трябва да чака административните неуредици няколко институции?


В петък журналистът каза, че ще бъде вече с изключен ток. За храната си не говори. Уточнява, че търси активно работа – достойна, по специалността си, в унисон с квалификациите, които има.

ВЪПРОСИТЕ ОСТАВАТ

„Как работи системата у нас? Къде е държавата? Защо трябва да търпя щети и да бъда изправен до стената, до ръба? И как така НОИ, когато ми е присъдило минимално ниво на обезщетение не е отчело всички „пречки“ и не е констатирало нищо, а когато обжалвах, за да взема парите, които ми се полагат по закон – тогава започна едно вглеждане и изникнаха стени от проблеми?“, пита Иван Върбанов.

Журналистът посочва, че многократно е посещавал НОИ, за да проследи хода на жалбата, поискал е среща с инспекторите и шефа на ТП на НОИ София – град. Ден, преди да направи публично достояние своя казус се е обърнал за съдействие към ПР – отдела и е говорил с г-н Петър Иванов, който го е изслушал. Заедно са посетили гише, но отговорът на 4-ти март 2020 година от служителката на НОИ е била: ВЪРВЯТ ПРОВЕРКИ. НЕ ЗНАЕМ КОГА ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ. ЗАЩО СБЖ НЕ СА ВИ ЗАЛИЧИЛИ? НИЕ ЧЕТЕМ ДОКУМЕНТИ. НЕ ЗНАЕМ КОГА ЩЕ ЗАВЪРШИ ВСИЧКО ТОВА.


Не искаме това да е краят на този материал.

Не искаме това да е краят на този казус.

Но, засега се очертава, че той ще е такъв.


НИЕ СЕ ПИТАМЕ ...

Колко време е нужно за установяване на факти, които са видими и могат да бъдат установени за часове?

Винаги ли трябва всичко да се извършва единствено и само в крайните лимити и пределно установения административен срок, а не с грижа към хората – бързо и оперативно?

Как така НОИ не е констатирала пропуските на СБЖ и Софийската опера и балет, когато е постановило изплащането на минималните 9 лева на ден, а ги изтъква в хода на обжалване и иск за по-висока сума на обезщетението

Защо български гражданин трябва да търпи унижение, да бъд подложен на лишения и да му бъдат отнето и минималното, заради административни неуредици, пропуски и отказ за тяхното решаване от работодатели и организации?


КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?

Преди да направим публикация заявихме молба за среща по електронната поща на ТП на НОИ София – град, което е публикувано на сайта на НОИ, както и съдействие чред ПР-отдела на НОИ . Получихме единствено отговор от директор Теодор Василев /в документа не е оказана дирекцията и длъжността, но знаем, че е шеф на PR-а – бел.ред./, чрез който ни се указват електронните адреси, на които можем да потърсим информация.

Среща, за да дадем думата и да вземем коментар и гледна точка по казуса на представител на ТП НОИ София град, не бе насрочена и никой не прие поканата ни.


Припомняме на ръководството на НОИ:
Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.


ЕКИП НА Нюз БГ Репортер
ЕКИП НА PRESS BG news agency

КАЗУС СЪС ЗРИТЕЛ, НЕДОПУСНАТ В ЗАЛАТА НА ОПЕРАТА СЪС ЗАКУПЕН БИЛЕТ, ПОСТАВЯ РЕДИЦА ВЪПРОСИ
София, 16-12-2019 г., Кам Бурки, Виена | В публичното пространство бе оповестен любопитен казус със зрител, който не е допуснат да се върне на местото си в  зрителната зала, след като се е наложило да излезе за разговор по телефона. Случаят бе изнесен от ТОПНОВИНИ.БГ – https://topnovini.bg/novini/849339-skandal-v-sofiyskata-opera-i-balet.

Според авторите на материала зрителят, който има свое място на ред 3, № 119, и е на спектакъла със своето семейство, е насочен към балкон 3 след суетене на салонния персонал. В публикацията се изтъква, че общата сума на билетите е 560 лв. - никак малка за нашите стандарти. И още: коментарът на зам.-административната директорка Христина Станева бил, че тя трябвало да провери дали в правилника за вътрешния ред било записано изискването, че зрителите не се допускат до залата при започнал спектакъл?! Акцент в изнесения случай е въпросът: Защо са свалени дръжките на вратите към зрителната зала.

Целият този казус поставя поредица от въпроси и изводи, към всички от страните: към медията, към публиката и зрителите, но и към администрацията на Софийската опера и балет. 

И така:

1. Поздравления за материала на колегите от ТОПНОВИНИ.БГ, защото това е една от мисията на медиите – да съдействат и да показват казуси, които да бъдат решавани, да бъдат модератор за решаването на кризисни случаи, да настояват за изясняването на истината и обективните данни.

2. Казусът поставя въпроси за това има ли административни неуредици в Операта? Как представители на мениджмънта, в частност - административната заместник-директорка Станева, предоставят официални отговори и комуникират с медиите? Със сигурност е крайно неудовлетворително да изказаната публично позиция на административната шефка, че трябвало да провери дали в правилника за реда в зрителната зала фигурират разписани правила, които да регламентират начина на допускане или не на посетителите. Недопустимо е такова изявление, защото то показва некомпетентност, незнание и липса на отношение. Тогава, какво работи административният заместник-директор, моля? А трябваше веднага, след оповестяване на случая, Операта да поиска да се свърже с ощетения зрител, да поднесе своите извинения, да потърси вариант и да го компенсира, да излезе със становище или позиция по случая към медията, която е изнесла случая. Независимо дали ще изрази съгласие, ще се извини, или ще оспори изнесените данни. В казуси като този не може  и не бива да се мълчи, защото това е част от публичната комуникация на национална институция и част от нейния публичен имидж, репутация и реноме. Разбира се, всички тези съвети и предписания са част от задълженията и функциите на ПР-отдела на Операта, който е трябвало да реагира също светкавично и ефективно по надлежния ред. Още повече, че усилията и  основна задача на много от отделите е да се намери мотивацията все повече зрители да бъдат привлечени в олтара на българското оперно и балетно изкуство. И точно в този смисъл не бива никой от екипа на Операта да си позволява да провокира, да замита или да способства с бездействие  за пораждане на спорове или неуредици със зрителите/потребителите.

И защото тепърва широката част от хора, които до този момент не са посещавали Операта ще бъдат сред нейните зрители, покрай появата на нашумели хитови мюзикълни заглавия в репертоара. Трябва да се отчита, че тази група зрители, които не са традиционните посетители на оперни и балетни спектакли, все още не са привикнали със спецификата на порядките, с  изискванията, протокола и привичките, които отлично познават пък меломаните и познавачите на класическата музика, и с които се съобразяват до степен на желязно спазване на  дисциплината и реда.

Каква е практиката в Париж и Виена?

Правилата се менят. Зависи - и от вида, и самата музикална институция. При всички случаи административната управа трябва да обсъди и да наложи съответни правила, които обаче да са оповестени съвсем ясно. Ако съответната опера е на ниво, според мен, то тя трябва да обяви и забрана за свободно облекло на публиката, както е във Виена например. 

Редът зависи и от конструкцията на съответната оперна зала. Ако тя е със сепарета, то влизането или излизането на публиката не играе особена роля и не би смущавала обстановката. Но, нашата Опера е конструирана и замислена като „народна“. У нас няма прослойка, която да си купува ложи, както е в Италия и Австрия. Дали зрителите могат да  се движат – да влизат или излизат,  по време на представление, което действително би попречило на спектакъла – това трябва да е обявено в правилата при посещение на Операта. 

Между другото, в света правилата са различни. Преди и дори почти до края на 19-ти век движението в операта е било напълно свободно. С представянето на Вагнер и Верди вече публиката започва да се застопорява в залата.

У нас на Операта се гледа малко като на театър, а не би трябвало, защото спецификата на музициране и изява на певеци, музиканти, балетисти изискват пълна концентрация, постигане на баланс и синхрон, ансамбловост и т.н., което не важи в същата съотнесима степен за театралната сцена и драматичните артисти. 

И още – от страна на гостуващите звезди, от ранга на Монсерат Кабайе например, може в договорите да има изискването, че по време на постановката се гарантират спазването на  определени условия в залата. Ако има шум, движение или други смущаващи действия, които пречат на изпълнението, то звездата може да спре своето изпълнение и да си тръгне. Тогава оперния театър „гори“, защото ще трябва да изплаща неустойки на артиста за нарушени условия по договра.

Не е зле в Операта да бъде въведено вече условието за определен дрескод – задължителна вратовръзка при мъжете, при жените – също определен стандарт за облекло. 

Мисля, че изнесеният казус от ТОПНОВИНИ.БГ е основание да се изчистят всички пропуски в административния ред и порядки, да се регламентират ясно правилата, защото тепърва демократизираните народни маси, които ще посещават Операта биха могли да се чувстват с накърнени права и да предявяват най-различни и разнообразни основателни или необосновани обвинения, а може и да се стигне до съдебни искове, по различни въпроси и теми. 

Нека бъдат ревизирани правилата и те да бъдат ясно обявени. Това ще гарантира яснота и статутът на зрителите в  Операта ще е  коректно регламентиран. 

Ако е необходимо, нека да бъде направена и дискусия/дебати, за да се чуят повече мнения. Но, да се вземе решение и то да е ясно, че в културната институция има правила, които се изисква да се спазват.