Публикации

Акад. Пламен Карталов: „Следвам своите каузи и мисия!“

ПЛАМЕН КАРТАЛОВ - БУДИТЕЛ, ПАЗИТЕЛ НА ДУХОВНОСТТА И ВИЗИОНЕР НА СЪВРЕМЕННОТО ОПЕРНО ИЗКУСТВО