Публикации

През февруари се спира ползването на води от питейни язовири за промишлени нужди и енергетика