Показват се публикациите с етикет 2517 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет 2517 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство. Показване на всички публикации

КНСБ: 2517 ЛВ. СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА 4-ЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО
Нюз БГ Репортер

София, 12.02.2020 г.


2517 лв. са необходимите средства на месец за издръжка на 4-членно домакинство, включващо двама родители и две деца. С тези средства е възможно да се осигури покриване на разходите за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Осреднените стойности на издръжката на живота за 1 лице от 4-ри членно домакинство е в размер от 629,33 лв.

Това показват данните за последното 3-месечие на 2019 г. в традиционното наблюдение на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания. Те бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и Виолета Иванова от института. 

За осигуряване на необходимите средства за издръжка нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство, трябва да бъде не по-нисък от 1259 лв. ( като условно приемаме, че двамата възрастни са заети лица). Това означава, че брутното трудово възнаграждение за всеки от тях трябва да достигне 1622 лв., при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи.

През трето тримесечие на 2019 г. размерът на средната брутна работна заплата е от 1249 лв., което означава, че за да се достигне необходимата заплата за издръжка трябва получаваната до сега брутна работна заплата да се увеличи с още 373 лв., обясни Димитров. Нетният й размер (969 лв.) е по-нисък с около 23% от необходимата заплата за издръжка.

В края на миналата година издръжката на живот достигна най-високото си ниво от близо 7 г., достигайки 4,4%. Тримесечният темп също отчита най-високи нива след 2010 г. насам, като достига до 1,8%. Хранителните стоки бележат най-висока нарастване от 7 години насам, като достигат до  6,1% и  далеч надхвърля нивата от предходната година (3,4%).  При нехранителните стоки и услуги годишното нарастване е с 3%, като се доближават до параметрите на предходната година (3,8%).